TÜBİTAK, “Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1005 kodlu Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” kapsamında 2017 yılı ikinci dönem proje teklif çağrısını ilan etmiştir. Destek programının amacı, ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir Ürün/Süreç/Yöntem/Model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Hazırlanacak proje teklifleri için bilimsel nitelikli olması kaydıyla alan ve konu sınırlaması bulunmamaktadır. Sadece altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir. ARDEB 1005 programı kapsamında hazırlanan projelerde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemesi şartlı olarak yapılmaktadır. Aşağıda şartlı PTİ ödemesi ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.

Proje konusu örnekleri: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1005/icerik-proje-konusu-ornekleri