AÇIK PROJE HİBE PROGRAMLARI  

 

1.    TEKLİF ÇAĞRI : TÜRKİYE VE AB ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU - V 

Teklif Çağrısının Amacı : Türkiye ve AB Üye Ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmektir.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar :  Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Hibe Miktarları : Asgari 60.000 AVRO – Azami 200.000 AVRO

Son Müracaat Tarihi : 16 Şubat 2018 saat : 17:00

Ayrıntılı Bilgi : http://www.cfcu.gov.tr , http://www.ab.gov.tr

 

2. TEKLİF ÇAĞRI : TÜRKİYE VE AB ARASINDA ŞEHİR EŞLEŞTİRME HİBE PROGRAMI

Teklif Çağrısının Amacı : Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programı

Başvuru Sahibi Kuruluşlar : Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, valilikler ve kaymakamlıklar ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimleri

Hibe Miktarları : Asgari 60.000 AVRO – Azami 130.000 AVRO

Son Müracaat Tarihi : 9 Mart 2018  Saat : 17:00

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.cfcu.gov.tr , http://www.ab.gov.tr

 

3.  TEKLİF ÇAĞRI : JEAN MONNET BURS PROGRAMI

Teklif Çağrısının Amacı : Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar :

-          Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

-          Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

-          Üniversitelerin akademik veya idari personeli

-          Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

Katılımcı Sayısı : 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır.

Son Müracaat Tarihi : 23 Şubat 2018  Saat : 17:00

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.cfcu.gov.tr , http://www.ab.gov.tr

4. TEKLİF ÇAĞRISI : DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2018 MALİ DESTEK PROGRAMI

4. 1. Program : İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı: İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar : Meslek Yüksekokulları (MYO), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Mesleki ve Teknik Liseleri (MTL) - OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Destek Tutarı : Asgari tutar: 75.000 TL - Azami tutar: 600.000 TL

Son Müracaat Tarihi : 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.marka.org.tr

4. 2. Program : Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı: Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar : Odalar ve Borsalar- Organize Sanayi BölgeleriÜniversiteler - Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri- Yerel Yönetimler - Sivil Toplum Kuruluşları - Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Desteklerin Tutarı : Asgari tutar:  75.000 TL - Azami tutar:  750.000 TL

Son Müracaat Tarihi : 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.marka.org.tr

 

5. TEKLİF ÇAĞRISI : SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI

Programın Amacı : Türkiye’de kadın, genç ve engellilerin eğitim alanındaki temel sorunları ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi, Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması, Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi konularında hazırlanacak projelere destek sağlanacaktır.

Başvur Sahibi Kuruluşlar : Dernekler -  Vakıflar – Kooperatifler – Üniversiteler

Destek Tutarı : Asgari tutar: 50.000 TL - Azami tutar: 200.000 TL

Son Müracaat Tarihi : 9 Şubat 2018

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2018-basvurulari