Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı (TTGS) (CFCU/ TR2014/DG/01/A1-02 EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)”  kapsamında yayımlanmış olan “Guidelines for Grant Applicants” dokümanının resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65197