AMAÇ: Yetişkİnler arasında e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırmak , teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektronik ortamda topluma sunulan  e-devlet hizmetleri hakkında toplumu bilinçlendirmek, bu uygulamaları kullanmalarının gerek zaman tasarrufu gerekse güvenilirlik  açısından önemini vurgulamak, yeni teknolojilerin günlük hayatta kullanılmasını sağlamak, vatandaşlar arasında farkındalık yaratmak.

HEDEF GRUBU: Yetişkinler

HEDEFLER:

1-Her ortak kendi ülkesinde en az 150 kişiye e-devlet uygulamalarının tanıtıldığı bir sunum yapacaktır.     

2-Ortak bir facebook sayfası hazırlanacak. Her ortak kendi ülkesindeki uygulama hakkında kendi dilinde ve İngilizce olarak kısa bilgi ve linki, oluşturulan  ortak mail sayfasına gönderecek. Koordinatör ülke Polonya haftada 3 kez olmak şartıyla bu postları paylaşacak.

3- Proje sonunda uygulamalar hakkında bilgi veren El Kitabı hazırlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için https://m.facebook.com /ecitizens/