Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Valiliğimizin ortak olarak yer aldığı Yetişkin Eğitimi Stratejik ortaklıklar projesi kapsamında 2. Ulusötesi toplantı gerçekleştirildi.
   
Toplantıya ev sahipliği yapan GLAFKA koordinatörlüğünde E-Devlet kapsamında etkili yetişkin eğitimleri tartışıldı. Halkın e-devlet uygulamaları kullanımı konunda nasıl daha fazla arttırılabilir, düşük eğitim seviyesine sahip kişiler e-devlet konusunda nasıl etkili bir şekilde eğitilebilir, bu eğitimler vatandaşların dijital becerilerini ne derece arttırabilir gibi konular toplantı boyunca tartışıldı. İki günlük süreçte yerel kurumlar ve ilgili kuruluşlar ziyaret edilerek Çek Cumhuriyeti’ndeki e-devlet hizmetleri görüldü. Çek cumhuriyetindeki ortak kuruluşun bu alandaki tecrübeleri ve yetişkinler için yaptıkları eğitimler tanıtıldı, her ortak ülkede yerelde yapılan e-devlet eğitimleri tartışıldı. Toplantıya AB ve Dış İlişkiler Bürosundan 1 ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden 2 olmak üzere toplamda 3 personel katılım sağladı.