Proje Düzce’nin tarihi ,doğal ve kültürel mirasının  korunmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesini ,yenilikçi turizm yönetiminin sağlanmasını, turizm çeşitliliğinin arttırılmasını ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Amaç: 112, UMKE, AFAD Çalışanlarına yönelik kriz olaylarına yaklaşım, psikolojik ilkyardım ve yardım çalışanlarının yaşadıkları zorluklarla baş etme konusunda sahada kullanılabilecekleri bilgiler vermek amaçlanmıştır.

Amaç: Kurumumuz ve bağlı hastanelerinde görev yapan ilgili personellerin gelişimsel risk altında olan çocukların tespitinde ve tedavilerinin yapılması noktasında gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Gruplar: İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı hastanelerde görev yapan 4 Sosyal Hizmet Uzmanı, 3 Psikolog ve 8 Hemşire olmak üzere 15 personele eğitim verilmesi.

Amaç: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastaneler ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Özel Hayri Sivrikaya Hastanesinde çalışan Acil Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri personellerine eğitim verilerek çocuk hastalarımızın tedavisinin daha hızlı ve bilinçli yapılması amaçlanmaktadır. 

Amaç : Aile İçi Etkili ve Doğru İletişimi Geliştirmek.

Hedef Grubu: Gümüşova İlçesinde Eğitim Öğretim gören öğrencilerin velileri.

Amaç : Düzce İli ve İlçeleri için Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulmasının uygun olup olmadığının araştırılması ve kurulması durumunda nasıl ne şekilde nerede kurulacağının ayrıntılı fizibilite çalışmasının yapılması.

Hedef Grubu:  Düzce İli ve İlçelerinde bulunan çiftçiler ve yöre halkı.