Bulgaristan Sozopol Belediyesi’nin koordinatör ve Valiliğimizin ortak olarak yer aldığı ‘Development of Sustainable Cultural Tourism in Black Sea BAsin_CULTOUR-BSB’ adlı proje Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2017 çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.

     Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Valiliğimizin ortak olarak yer aldığı Yetişkin Eğitimi Stratejik ortaklıklar projesi kapsamında 2. Ulusötesi toplantı gerçekleştirildi.

AMAÇ: Yetişkİnler arasında e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırmak , teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektronik ortamda topluma sunulan  e-devlet hizmetleri hakkında toplumu bilinçlendirmek, bu uygulamaları kullanmalarının gerek zaman tasarrufu gerekse güvenilirlik  açısından önemini vurgulamak, yeni teknolojilerin günlük hayatta kullanılmasını sağlamak, vatandaşlar arasında farkındalık yaratmak.