Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Valiliğimizin ortak olarak yer aldığı Yetişkin Eğitimi Stratejik ortaklıklar projesi kapsamında 2. Ulusötesi toplantı gerçekleştirildi.

AMAÇ: Yetişkİnler arasında e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırmak , teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektronik ortamda topluma sunulan  e-devlet hizmetleri hakkında toplumu bilinçlendirmek, bu uygulamaları kullanmalarının gerek zaman tasarrufu gerekse güvenilirlik  açısından önemini vurgulamak, yeni teknolojilerin günlük hayatta kullanılmasını sağlamak, vatandaşlar arasında farkındalık yaratmak.